Ochrana soukromí   

Vysoce si ceníme našich zákazníků a jejich soukromí. Všechny osobní údaje budou použity jen na zařizení Vaši objednávky. Tyto informace budou použity  našim personálem pouze na kontaktování  a identifikaci našich zákazníků. 
Osobní údaje našich zákazníků nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Všechny údaje shromážděné výhradně k použití All4silver SK s.r.o na propagační účely a na pomoc zákazníkovi s přizpůsobenými řešeními pro jeho podnikání. Společnost All4silver přísně dodržuje nová pravidla EU GDPR týkající se údajů o zákaznících s cílem prosazovat důvěru zákazníků a chránit osobní údaje.


Zásady ochrany údajů

Osobní údaje musí být zpracovány podle šesti zásad ochrany údajů:

• Zpracované zákonně, spravedlivě a transparentně.

• Shromažďuje se pouze na konkrétní legitimní účely.

• Adekvátní, relevantní a omezené na to, co je potřeba.

• Musí být přesné a aktuální.

• Uložené pouze tak dlouho, jak je potřeba.

• Zabezpečuje přiměřenou bezpečnost, integritu a důvěrnost.


Ochrana soukromí jednotlivců

Práva jednotlivců se posilují a rozšiřují v několika důležitých oblastech:

• Právo přístupu k osobním údajům prostřednictvím žádostí o přístup k nim.

• Právo na opravu nepřesných osobních údajů.

• V některých případech právo na vymazání osobních údajů.

• Právo na námitku.

• Právo přesouvat osobní údaje z jednoho poskytovatele služeb na jiný (přenositelnost údajů).

Jestliže máte otázky ohledně našich obchodních podmínek prosím kontaktujte nás: 
info@all4silver.com anebo na tel. č.: +421 911 441 440