Ochrona prywatności

Bardzo cenimy sobie naszych klientów i ich prywatność. Wszystkie dane osobowe zostaną wykorzystane tylko w celu szybkiego zrealizowania zamówienia. Informacje te zostaną wykorzystane przez nasz personel jedynie do kontaktowania się z naszymi klientami i w celu ich identyfikacji.
Dane osobowe naszych klientów nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
Wszystkie gromadzone przez All4silver SK s.r.o dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach promocyjnych i do pomocy klientowi poprzez indywidualne dopasowanie oferowanych rozwiązań do jego działalności. All4silver ściśle przestrzega nowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych (GDPR/RODO), aby zaskarbić sobie zaufanie klientów i możliwie jak najlepiej chronić ich dane osobowe.


Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z sześcioma zasadami ochrony danych:

• Przetwarzane przejrzyście, rzetelnie i zgodnie z prawem

• Gromadzone tylko w określonym i uzasadnionym celu

• Adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co konieczne

• Muszą być dokładne i aktualne

• Przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne

• Z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa, integralności i poufności


Prawo do prywatności osób fizycznych

• Prawa osób fizycznych są wzmocnione i rozszerzone w kilku ważnych obszarach:

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych poprzez złożenie wniosku o dostęp do gromadzonych danych

• Prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych

• W niektórych przypadkach prawo do usuwania danych osobowych

• Prawo sprzeciwu

• Prawo do przenoszenia danych osobowych od jednego usługodawcy do drugiego (możliwość przenoszenia danych)

All4silver

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie naszych warunków handlowych prosimy skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila:
info@all4silver.com lub telefonicznie pod numerem: 607 960 221

Kontakt z Nami