Ochrana súkromia   

Vysoko si ceníme našich zákazníkov a ich súkromie. Všetky osobné údaje budú použité len na promptné vybavenie Vašej objednávky. Tieto informácie budú použité našim personálom len na kontaktovanie a identifikáciu našich zákazníkov.
Osobné údaje našich zákazníkov nebudú nikdy poskytnuté tretej strane.
Všetky údaje zhromaždené výlučne na použitie All4silver SK s.r.o na propagačné účely a na pomoc zákazníkovi s prispôsobenými riešeniami pre jeho podnikanie. Spoločnosť All4silver prísne dodržiava nové pravidlá EÚ GDPR týkajúce sa údajov o zákazníkoch s cieľom presadzovať dôveru zákazníkov a chrániť osobné údaje.


Zásady ochrany údajov

Osobné údaje musia byť spracované podľa šiestich zásad ochrany údajov:

• Spracované zákonne, spravodlivo a transparentne.

• Zhromažďuje sa iba na konkrétne legitímne účely.

• Adekvátne, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné.

• Musia byť presné a aktuálne.

• Uložené iba tak dlho, ako je to potrebné.

• Zabezpečuje primeranú bezpečnosť, integritu a dôvernosť.


Ochrana súkromia jednotlivcov

Práva jednotlivcov sa posilňujú a rozširujú v niekoľkých dôležitých oblastiach:

• Právo prístupu k osobným údajom prostredníctvom žiadostí o prístup k nim.

• Právo na opravu nepresných osobných údajov.

• V niektorých prípadoch právo na vymazanie osobných údajov.

• Právo na námietku.

• Právo presúvať osobné údaje z jedného poskytovateľa služieb na iný (prenositeľnosť údajov).

ak máte otázky ohľadne našich obchodných podmienok prosím kontaktujte nás:
info@all4silver.com alebo na tel. č.: 09 11 441 440