Pravidlá a podmienky   

Všeobecné ustanovenia

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický portál www.all4silver.com. Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou:

All4silver SK s.r.o., Hodžova 2145/22, 921 01 Piešťany
IČ DPH: SK2120573774, IČO: 51032601  DIČ: 2120573774
IBAN: SK16 75000000 0040 2491 6206   SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava číslo zápisu 40577/T.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.all4silver.com. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obidve strany. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Pred uzatvorením zmluvy sa zákazníkovi odporúča preveriť si u prevádzkovateľa dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar nie je dostupný na predajni, prevádzkovateľ informuje zákazníka o možnom dodaní. Až po tomto kroku je zákazník oprávnený uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby, doručenia). Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla “odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa, potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy.

Spôsob doručenia

• Kuriérom GLS - doručenie do 7-10 pracovných dní. V prípade ak Vás kuriér GLS v deň doručenia zásielky nezastihne na dohodnutej adrese, kuriér nechá písomné oznámenie o úmysle zásielku doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň. Cena za doručenie tovaru kuriérom je od 4,35 €. Platí na celom území Slovenska.

• Osobný odber – v prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel.č. 0911 441 440 alebo mailom info@all4silver.com.

Na výber sú štyri spôsoby platby:
- dobierkou: za Vami objednaný tovar zaplatíte až pri prevzatí zásielky od kuriéra GLS, služba je spoplatnená sumou 3,00 € (s DPH) (doručená informácia do vašej schránky o uložení zásielky)- tovar na sklade doručenie do 7-10  pracovných dní.
- bankovým prevodom: za Vami objednaný tovar zaplatíte odoslaním sumy za objednávku na číslo účtu, ktoré bude v emailovej správe s objednávkou. Objednávku začneme vybavovať až po pripísaní sumy na náš účet.
Zoznam podporovaných bánk – Slovensko: •Tatra banka •Slovenská sporiteľňa •VÚB banka• ČSOB• UniCredit Bank• SBERBANK• OTP banka• Poštová banka• Prima banka• mBank• ZUNO• Fio Banka
- platobnou kartou: systém Vás vyzve zaplatiť hneď pri zadávaní objednávky. Zaplatíte rýchlo a bezpečne.
Možnosť platby kartou a cez TatraPay: Master Card, maestroVisa, ElectronVISA, CardPay, TatraPay - Poplatok 0 €.
- 24Pay Za objednaný tovar zaplatíte prevodom na účet. Systém Vás vyzve vybrať požadovanú banku a po zvolení sa presuniete na zabezpečené rozhranie 24Pay, kde môžete vykonať bezpečnú platbu. Službu 24Pay môže využívať každý, bez nutnosti akejkoľvek registrácie. Stačí mať účet v jednej z podporovaných bánk. Poplatok 0 €.
- PayPal je internetový platobný systém. Umožňuje prevody peňazí medzi účtami, ktoré sú identifikované e-mailovými adresami.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: Uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje.• Po odoslaní zásielky je kupujúci povinný prevziať a vyplatiť peniaze za objednaný tovar.
•Objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a v prípade závad nás kontaktovať najneskôr nasledujúci deň od doručenia.
• Uhradiť všetky spôsobené škody za poštovné, spôsobené neprevzatím alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Ak si kupujúci neprevezme zásielku pri prvom doručení a znovu vyžaduje zaslanie tovaru, je povinný zaplatiť náklady za opätovné zaslanie tovaru.

Nezodpovedáme za

•Oneskorené alebo nevybavené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.• Oneskorené doručenie zásielky zavinené prepravcom.
• Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka.

Zákazník môže požadovať zrušenie objednávky bez udania akýchkoľvek dôvodov najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Reklamačné podmienky

Tovar je možné reklamovať do 14 dní odo dňaprevzatia tovaru KupujúcimZákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

V prípade doručenia objednávaného tovaru je kupujúci povinný ho skontrolovať, či niesú na zásielke spôsobené škody prepravou. Ak je zásielka poškodená, kupujúci je povinný ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. Kupujúci je povinný o tomto informovať predávajúceho.• Po prevzatí zásielky a jej rozbalení je kupujúci povinný tovar prekontrolovať, prípadné vady zásielky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr nasledujúci deň od prevzatia.• Ak  vznikne na zásielke reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom. Písomné oznámenia o zistených vadách nám posielajte na adresu: All4silver SK s.r.o., Hodžova 2145/22, 921 01 Piešťany alebo e-mailom info@all4silver.com. Po oznámení reklamácie Vás následne kontaktujeme a informujeme o ďalšom postupe a spôsobe zaslania tovaru, telefonicky v čase od 9,00hod-18,00hod na tel.: 0911 441 440 
•Pre úspešné vyriešenie reklamácie je potrebný daňový doklad o zaplatení tovaru.
• Reklamácie budú vyriešené opravou tovaru, vrátením peňazí, alebo výmenou tovaru.
• Záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním, ani za škody spôsobené chybnou manipuláciou, starostlivosťou a následkov týchto škôd. Autorizované servisné strediská sú uvedené v záručnom liste, ktorý zákazník obdržal s tovarom.
Odporúčame zákazníkom kontaktovať servisné stredisko telefonicky a dohodnúť si spôsob vybavenia reklamácie.
• Strieborné šperky sú na povrchu ródiované. Táto povrchová úprava dodáva šperkom vyšší lesk, odolnosť voči oderu a zvýrazňuje bielu farbu šperkov. Pre zachovanie krásneho vzhľadu šperkov doporučujeme ich odkladať pri domácich a iných prácach, pri ktorých hrozí poškriabanie, odretie, alebo poškodenie povrchovej vrstvy ródia. Takéto poškodenie povrchu šperku nie je dôvodom k reklamácii.
Vnašej firme prevádzame aj zlatnícke opravy, tak dokážeme zabezpečiť renováciu šperkov - preleštenie škriabancov a oderkov, nanesenie novej vrstvy ródia na šperk.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou prepravnej spoločnosti GLS za účelom doručenia zásielky).
Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.
Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.
Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii Môj účet.
Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom. All4silver pracuje len s právnickou osobou. Súhlasíte s našimi pravidlami a potvrdzujete, že ste starší ako 16 rokov.


Poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v cene

V prípade, že sa nachádzate mimo EÚ (v tzv. tretej krajine), radi by sme Vás informovali a upozornili, že ste výhradne zodpovední za zaplatenie akýchkoľvek daní, ciel a colných poplatkov alebo iných vládnych odvodov alebo akýchkoľvek poplatkov, ktoré môžu byť uložené na Vašu objednávku podľa platných zákonov a predpisov v danej krajine. Preto by sme Vás tiež požiadali, aby ste sa vo vlastnom záujme pred objednávkou informovali na príslušných colných a finančných úradoch.

Pokiaľ už Vám bude balík odoslaný a Vy ho neprevezmete, budú Vám účtované vyššie uvedené poplatky za celý proces vrátenia balíka k nám do All4Silver SK. Poplatky budú odpočítané z celkovej čiastky, ktorú ste zaplatili za objednávku. Vrátenie peňazí prebehne až potom, čo obdržíme balíček a potom, čo riadne skontrolujeme celý obsah. Tento proces môže trvať až 30 dní.Na bezplatné zrušenie objednávky máte 5 pracovných dní od zadania objednávky.